«

»

Paź 03

Terminy

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/18

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 1 W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września

Biwak integracyjny klas pierwszych 11-13 września
Zebrania z rodzicami 14 września
Konsultacje z rodzicami 17 października
Propozycje ocen śródokresowych 14 listopada
Zebrania z rodzicami 14 listopada
Uroczyste przedświąteczne spotkania klasowe 22 grudnia
Zakończenie pierwszego semestru 22 grudnia
Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego
Dzień otwarty LO 20 marca
Zebrania z rodzicami 20 marca
Propozycje ocen końcoworocznych dla klas trzecich 27 marca
Przerwa wiosenna 29 marca – 03 kwietnia
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 20 kwietnia
Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich 27 kwietnia
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 30 kwietnia
Święto Flagi Państwowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 02 maja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas pierwszych i drugich – matura 04, 07, 08  maja
Propozycje ocen końcoworocznych dla klas pierwszych i drugich 15 maja
Zebranie z rodzicami 15 maja
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 01 czerwca
Zakończenie roku szkolnego klas pierwszych i drugich

22 czerwca