«

»

Gru 20

Rada Miasta podjęła uchwałę ustanawiającą rok 2018 „Rokiem Tożsamości Pruszcza Gdańskiego”

Rada Miasta Pruszcza Gdańskiego na sesji 19 grudnia 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2018 „Rokiem Tożsamości Pruszcza Gdańskiego”.

Pomysłodawcami tego projektu było grono nauczycielskie wraz z młodzieżą naszego liceum pod przewodnictwem Pana Dyrektora Jarosława Karnatha.

W uzasadnieniu uchwały RM, m. in. czytamy:

„Koordynatorem programu i działań wraz z władzami miasta będzie Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim. W roku 2018
przeprowadzone zostaną między innymi konkursy, wykłady, badania ankietowe, wywiady,
rozmowy z mieszkańcami. Podjęte działania pozwolą zapoznać się z historią miasta, inicjując poczucie przynależności do swojego miejsca zamieszkania, a w efekcie poprawiając jakość życia tutejszych obywateli”

<Pełna treść uchwały>

Czeka nas ciekawy rok, już teraz zapraszamy do współpracy i wspólnej zabawy!