Aktywność

Samorząd Szkolny

Skład samorządu szkolnego   Opiekunowie: Pani mgr Hanna Jasińska i Pani mgr Ewa Betscher   Prezydium: PRZEWODNICZĄCY: Cezary Kruk 1A ZASTĘPCA: Błażej Mocha 1B, Wojciech Kosowski 1C SEKRETARZ: Cyprian Pułkowski 1A ZESPÓŁ ds. PROMOCJI SZKOŁY: Amelia Białecka 1B, Aleksandra Rowicka 1D  PONADTO GOSPODARZ, ZASTĘPCA  I SKARBNIK Z KAŻDEJ KLASY  ORAZ KAŻDY KTO CHCE DZIAŁAĆ ☺

Pokaż strony »

Zajęcia pozalekcyjne

Oferujemy naszym uczniom następujące zajęcia dodatkowe: ZAJĘCIA DODATKOWE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU MATURALNEGO

Pokaż strony »

Konkursy

Pokaż strony »