Zadania i rozwiązania

Zadania/rozwiązania zadań

Turnieju Matematycznego ELIPSA (do pobrania)

 

<dla klas pierwszych>

X 2017  <zadania> <rozwiązania>

XI 2017  <zadania> <rozwiązania>

XII 2017 <zadania> <rozwiązania>

I 2018 <zadania> <rozwiązania>

II 2018 <zadania> <rozwiązania>

III 2018 <zadania> <rozwiązania>

 IV 2018 <zadania> <rozwiązania>

<dla klas drugich>

X 2017  <zadania> <rozwiązania>

XI 2017  <zadania> <rozwiązania>

XII 2017 <zadania> <rozwiązania>

I 2018 <zadania> <rozwiązania>

II 2018 <zadania> <rozwiązania>

III 2018 <zadania> <rozwiązania>

 IV 2018 <zadania> <rozwiązania>

<dla klas trzecich>

X 2017  <zadania> <rozwiązania>

XI 2017  <zadania> <rozwiązania>

XII 2017 <zadania> <rozwiązania>

I 2018 <zadania> <rozwiązania>

II 2018 <zadania> <rozwiązania>

III 2018 <zadania> <rozwiązania>

 <Regulamin>